Herhalingstraining agressie

Herhaling, regelmatige en goede training voor herkenning en signalering van agressie

Een veilige organisatie komt een stuk dichterbij als de medewerkers goed geïnformeerd zijn. Dit is echter niet genoeg; ook de competenties van de medewerkers zijn belangrijk. Medewerkers die regelmatig en goed getraind worden beschikken over ‘veilige competenties’ zoals luisteren, stressbestendigheid en de vaardigheid om agressie en onveilige situaties beter te signaleren. Bovendien kunnen zij door alert te reageren, escalatie voorkomen. Mocht de situatie onverhoopt toch uit de hand lopen, dan weten de medewerkers hoe zij zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen.
Het blijkt een herhalingstraining er voor zorgt dat het onderwerp agressie actueel blijft, het eerder een vast punt op de agenda krijgt en blijft en dat de betrokken medewerkers zich na de training zelfverzekerder voelen tijdens eventuele agressie incidenten.

Inhoud van de herhalingstraining
agressie

Het programma is zeer praktijkgericht van opzet. Rollenspellen, het bespreken van ervaringen en zelf ingebrachte casus bepalen het verloop van de training. De training wordt altijd uitgevoerd door een ervaren trainer en eventueel met ondersteuning van een trainingsacteur. De trainer geeft feedback en tips aan de deelnemer. Deze krijgt daardoor meer inzicht in het eigen gedrag en kan bovendien in een veilige omgeving ‘nieuw’ gedrag uitproberen.

Tijdens de training wordt onder andere ingegaan op:

  • Praktijksimulaties oefenen aan de hand van zelf ingebrachte casus.
  • Tussentijdse ervaringen en het bespreekbaar maken van emoties.
  • Signaleren van traumasignalen en -effecten bij zichzelf en collega’s.
  • Hoe kan traumaverwerking bevorderd worden.
  • Elkaar aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden.

Herhaling voor een veiliger gevoel en zelfverzekerheid

Na het volgen van de herhalingstraining zijn de eerder verworven vaardigheden opgefrist en aangevuld met nieuwe kennis. Het is belangrijk om bij een mogelijk escalerende situatie zo kalm en adequaat mogelijk te handelen. Sommigen kunnen dit van nature, de overgrote meerderheid echter voelt zich veiliger, zelfverzekerder en dus meer meester van de situatie, bij een regelmatige herhaling van de training. Bovendien draagt een regelmatige training ook bij aan het op de agenda houden van het thema Agressie en wordt het gemakkelijker bespreekbaar.

Mijn organisatie heeft interesse in deze training

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze training neem dan gerust hier contact op. Je kunt ook bellen met Bert of Ronald.
Bekijk hier ons overige aanbod